Mag ik u even voorstellen?


Dit zijn wij, de Seniorenkapel Best anno 2017. Een van onze belangrijkste doelstellingen is muziekmaken en vrolijk-heid  brengen in zorgcentra in Best en omgeving. Maar wij zijn ook present bij nationale of gemeentelijke festivi-teiten. Daarnaast vinden wij het plezierig om met leeftijdsgenoten met of zonder muzikale opleiding, een zo hoog mogelijk muzikaal niveau te bereiken. Sinds de oprichting heeft de kapel veel ups en downs meegemaakt. Het ledenaantal was onstabiel wat zijn weerslag had op het niveau. Maar dat hebben we achter ons gelaten. Onder leiding van onze inspirerende oud- en eredirigent Antoon Walravens en huidige dirigent Marte Vogels is het met het ledenaantal en onze muzikaliteit in de laatste jaren alléén maar crescendo gegaan.

Elk voorjaar verzorgt de Seniorenkapel in Zalencentrum Prinsenhof een mooi voorjaarsconcert voor de Bestse gemeenschap, sponsoren  en donateurs. Heeft u ons nog niet horen spelen dan is het bijwonen van dit concert een uitgelezen gelegenheid om kennis te maken met onze vrolijke volksmuziek.
Zoals elk jaar is dit een bijzondere happening voor een enthousiast publiek.
Ons repertoire omvat volksmuziek uit Nederland en vele andere landen, maar we spelen ook filmmuziek en koralen.

Al onze activiteiten staan op de pagina "Agenda".
 
Mocht u geïnteresseerd zijn in de Seniorenkapel en graag een repetitie willen bijwonen dan bent u van harte welkom op maandagmorgen tussen 09.30 uur en 11.30 uur in Zalencentrum Prinsenhof Hoofdstraat 43 Best.

Voorzitter:                     Secretaris:

F. Kreijveld                      M. Jacobs
          Kon. Emmalaan 4             St. Jozefstraat 12
     5684 BB                          5684 TS  Best
   0499-395087                    0499-396567
Penningmeester:

C. Dirkx
      Klaproos 20
        5684 JA  Best
         0499-390792
Bankrekening:

NL37RABO.0177.0847.23